+31 623 946 617 office@5alfa.com

1. Podwyżka BTW: niska taryfa z 6% na 9%

Niska taryfa BTW będzie podwyższona z 6% na 9%. Jesteś początkującym przedsiębiorcą w branży restauracyjnej (‘horeca’), sprzedaży żywności, masz biznes związany ze sztuką czy księgarnię? Podwyżka będzie miała wpływ na ostateczną cenę, którą płacą Twoi klienci. Rząd chce skompensować konsumentom podwyżki cen tych produktów poprzez obniżenie podatku dochodowego.

W swoich własnych kosztach zauważysz również podwyżkę BTW. Na przykład rachunek za biznesowy lunch będzie trochę wyższy. BTW z rachunku z restauracji nie można odliczyć w sprawozdaniu BTW, więc nie dostaniesz extra 3% zwrotu, zapłacisz po prostu więcej.

Każdy przedsiębiorca musi sam więc zdecydować, czy podniesie ceny (jeśli dotyczy go niższe BTW), aby skompensować podwyżkę BTW. Odpowiedz wydaje się oczywista.

2. Oświadczenie zleceniodawcy zamiast DBA

Rząd chce zrobić więcej w kierunku likwidacji zjawiska prowadzenia działalności tam, gdzie tak naprawdę istnieje relacja pracodawca-pracownik. „Uważamy za istotne, aby ZZPerowcy wybierali prowadzenie działalności z właściwych powodów, a nie tam, gdzie właściwie chodzi o zatrudnienie.” Już od lat Holandia boryka się z problemem ustalenia, kto jest naprawdę przedsiębiorcą, a kto jest po prostu pracownikiem przechrzczonym na ZZP (gdzie pracodawca unika płacenia obciążeń typu ubezpieczenie, emerytura, urlop itp.).

Tak więc przy własnej działalności jako ZZP nie może być mowy o tak zwanym ‘stosunku pracy’. To był główny punkt dyskusji w DBA, gdzie zleceniodawcy mieli problem z logicznym opisem i kryteriami oceny.

Zzp’er czy zatrudnienie : bardziej mierzalne kryteria

Rząd chce więcej klarowności w rozróżnieniu kiedy jest się przedsiębiorcą, a kiedy chodzi tak naprawdę o zamaskowane zatrudnienie. Czy na przykład Twoja taryfa godzinowa jest bardzo niska? Wtedy Urząd Podatkowy wywnioskuje, że właściwie powinieneś mieć umowę o pracę.

Oświadczenie zleceniodawcy

Zleceniodawca będzie mógł wkrótce wypełnić oświadczenie online opisujące typ relacji z ZZP. Ma być to łatwiejsze niż poprzednie formularze VAR i DBA.

W przypadku taryfy < €18/godzinę, Twój zleceniodawca musi zaproponować umowę, np. ‘nulurencontract’. Według rządu  Rutte III taka taryfa jest zbyt niska, aby pokryć ryzyko własnej działalności. Twój zleceniodawca musi Cię zatrudnić na umowę o pracę.

W przypadku taryfy od €18 do €75/godzinę, będzie konieczne oświadczenie online, w której Twój klient zapewni, że nie ma mowy o stosunku pracodawca-pracownik. Rząd chce zdefiniować dokładne kryteria z pomocą praktyków, zarówni przedstawicieli ZZP, jak i zleceniodawców.

W przypadku taryfy powyżej €75/godzinę ma być zastosowana możliwość ‘opt-out’ z podatku dochodowego (w pensji) i ubezpieczeń płaconych przez pracodawcę. Nie wiemy jeszcze dokładnie jak w praktyce ma to wyglądać..

 

3. Odpis dla osób prowadzących działalność gospodarczą („Zelfstandigenaftrek”) od 2020 roku do jednej taryfy podstawowej.

Rząd Rutte III planuje od roku 2020 stopniowo obniżać “zelfstandigenaftrek” do taryfy podstawowej.  Ostatecznie będziesz mógł odliczać kwotę (teraz € 7280) tylko od części Twoich dochodów, od której płacisz najniższą taryfę podatku.

 

4. Zatrudnianie pracowników

Jako początkujący przedsiębiorca zatrudniający pracowników, zaliczasz się do kategorii  “małych pracodawców”. Jeżeli zatrudniasz mniej niż 25 pracowników, będziesz wkrótce tylko przez 1 rok dopłacał pracownikowi przebywającemu na chorobowym.

Według planów rządowych, UWV będzie dopłacało również do re-integracji takiego pracownika.

Z drugiej strony wszyscy mali przedsiębiorcy będą opłacać składki tak, aby drugi rok chorobowego został opłacony z tej puli.

Zwolnienia

Kolejnym punktem jest kwestia zwolnienia pracownika. Powinno stać się to łatwiejsze, jeżeli jest do tego więcej powodów. Suma powodów będzie miała większą wagę niż wcześniej, nazywa się to ‚cumulatiegrond’ .

Przyjdzie również dodatkowa kompensacja w przypadku zwolnienia. Zwolnieni pracownicy będą mieli też od razu prawo do ‘transitievergoeding’ czyli kompensacji na tranzycję. Teraz stosuje się to dopiero po 2 latach kontraktu. Rząd Rutte III chce tu wesprzeć małe firmy, ale jak, jeszcze nie wiadomo.

Rodzaj umowy

Rząd chce zmniejszyć ryzyko przy oferowaniu kontraktu stałego. Przedsiębiorca może w tym przypadku zaoferować 5-miesięczny termin próbny. Przez 3 lata możesz oferować umowę tymczasową. Wcześniej były to 2 lata.

 

5. Ubezpieczenie w razie niezdolności do pracy (AOW)

Rząd nie widzi przyszłości w obowiązkowym ubezpieczeniu AOW. Choć z drugiej strony gabinet Rutte III chciałby stymulować coraz więcej przedsiebiorców do ubezpieczania się przed spadkiem dochodów w przypadku choroby, na przykład poprzez lepsze informowanie o specjalnych produktach dla przedsiębiorców.

 

6. Podatek od zysku w dół

Dużo zmian ma przede wszystkim efekt na dużych przedsiębiorstwach. Takim przykładem jest obniżenie podatku od dywidendy.

To co zauważą małe firmy, to obniżony podatek „vennootschapsbelasting” czyli od zysku (nie dotyczy ZZP, tylko BV). Jeżeli masz jako BV (duży) zysk, będziesz płacił od niego mniej podatku. Dla zysku do € 250.000 podatek stopniowo się zmniejszy z 20% na 16%. Powyżej tej sumy – z 25% na 21%.

Czy przedsiębiorcy na całości zmian zyskają czy stracą, trudno powiedzieć. To co ma wpływ również na życie przedsiębiorców, są intencje rządu, aby wprowadzić niższe odpisy oprocentowania (czyli od hipoteki i innych kredytów) i więcej obciążeń dla tych, co “robią bałagan”, czyli dla firm, które zaciągają za dużo pożyczek i tych, które zanieczyszczają środowisko.

 

Finanse osobiste

Twoja osobista sytuacja jest oczywiście również silnie pod wpływem nadchodzących zmian. Jaki efekt ma podwyższenie składek zdrowotnych? Lub obniżenie odpisów na hipotekę? A może właśnie zyskasz, dzięki niższemu podatkowi dochodowemu?

Źródło:

https://www.ikgastarten.nl/bedrijf-starten/rutte-iii-voor-startende-ondernemers-6-belangrijkste-themas

 

Chcesz się dowiedzieć więcej o finansach firmy, ulgach podatkowych i jak sobie dać radę w gąszczu zawiłości podatkowych?

Zapoznaj się z naszym szkoleniem z finansów pod tym linkiem.