21 grudnia 2021 r. Senat niderlandzki zatwierdził Plan Podatkowy 2022. Ustawa nie może wejść w życie, dopóki nie zostanie zatwierdzona przez króla, i wtedy również zostanie oficjalnie opublikowana. W oczekiwaniu jednak na oficjalną aprobatę i publikację ustawy Ministerstwo Finansów przedstawiło przegląd najważniejszych zmian w podatkach od 2022 roku. Te zmiany będą miały wpływ na sytuację nie tylko podatników, ale również firm, w tym firm jednoosobowych (zzp).

 

Ten artykuł został opublikowany we współpracy z Biurem administracyjno-rachunkowym Pegaz z Bredy.

 

 

Podatek dochodowy

W roku 2022 została obniżona stawka podatkowa dla pierwszego progu podatkowego.  W 2021 roku wynosiła ona 37,1%, a na rok 2022 została ona obniżona o 0,03% i wynosi 37,07%. Ta zmiana dotyczy zarówno osób zatrudnionych, jak i podatku dochodowego firm.

 

 

ZVW 

Zmiany zostały też wprowadzone w “zorgverzekeringswet”, czyli tak zwane składki uzależnione od dochodu na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli nasz dochód roczny w 2022 wynosi nie więcej niż €59.267, płacimy w tym przypadku oprocentowanie o wysokości 5,45%. Ta zmiana jest korzystna nie tylko dla przedsiębiorcy, ale też dla podatnika. Ta składka to jednak coś innego niż obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, płacona miesięcznie ubezpieczycielowi, czyli tzw. “zorgpremie / basisverzekering”.

 

 

Zelfstandigenaftrek (ulga dla przedsiębiorców)

Kolejna rzeczą, która ulega od tego roku zmianie jest “zelfstandigenaftrek”. Jest to odpis podatkowy dla osób działających na własny rachunek. W 2021 wynosił on €6670, a na ten rok wynosi on €6310. W kolejnych latach ta ulga niestety nadal będzie sukcesywnie pomniejszana.

 

 

Auto – bijtelling

Dla posiadaczy aut firmowych z napędem elektrycznym, nie będzie korzystne używanie takiego auta w celach prywatnych. Tak zwany ‘bijtelling’, ktota doliczana do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, wzrośnie o 4% i będzie na ten rok wynosiła 16%. Nowe oprocentowanie płaci się w sytuacji, w której wartość auta nie przekracza €35.000,-. W sytuacji kiedy wartość auta przekracza kwotę €35.000,- płacimy to samo oprocentowanie, jak w przypadku aut z każdym innym napędem, czyli 22% od wartości auta.

 

 

Dofinansowanie do szkoleń zawodowych STAP

Osoby, które mają zamiar się dokształcać zawodowo, nie będą już mogły zastosować ulgi podatkowej, jak wcześniej. Zamiast tego będzie im przysługiwał budżet “STAP”. Pracownicy i osoby poszukujące pracy mogą ubiegać się o budżet STAP w wysokości do 1000 EUR rocznie na szkolenia i rozwój. Można wykorzystać tę dotację na szkolenie, kurs lub edukację.

Jako osoba pracująca lub poszukująca pracy możesz złożyć wniosek o budżet STAP raz w roku za pośrednictwem Stapuwv.nl. Okres składania wniosków rozpoczyna się co 2 miesiące. Jeśli skończyły się środki na dany okres, w którym chcesz złożyć wniosek, możesz spróbować ponownie w następnym okresie składania wniosków.

Istnieje szereg warunków ubiegania się o budżet STAP: musisz mieć ukończone 18 lat, mieszkać w Holandii i nie otrzymujesz jeszcze AOW. Szkolenie, kurs lub edukacja muszą również znajdować się w rejestrze szkoleń STAP i nie mogą się rozpocząć w momencie wnioskowania o budżet STAP. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, kwota jest wypłacana trenerowi/szkole. Wnioskami zarządza UWV.

 

 

Vennootschapsbelasting w spółkach BV

Dla przedsiębiorców odprowadzających podatek od spółek (vennootschapsbelasting), nastąpiły też duże zmiany w opodatkowaniu i wysokości pierwszego progu dochodowego na rok 2022. W zeszłym roku pierwszy próg dochodowy wynosił  rocznie €245.000, a na rok 2022 został on podwyższony do kwoty €395.000. W przypadku dochodów sięgających maksymalnie kwoty €395.000, będzie naliczane 15% opodatkowanie. W momencie kiedy dochód roczny spółki będzie przekraczał kwotę €395.000, zostanie naliczony podatek w wysokości 25%.

 

 

Ulgi dla inwestycji przyjaznych środowisku

Jeżeli zechcesz zainwestować w przyjazne środowisku naturalnemu rozwiązania, będą przysługiwały Ci większe ulgi podatkowe. Będzie to w ramach regulacji MIA i Vamil. Taka firma będzie mogła obniżyć obciążenie podatkowe o 14% procent wartości takiej inwestycji.

 

 

Zmiany podatkowe dla osób prywatnych

 

Nie tylko firmy, ale również osoby prywatne zostały objęte zmianami w opodatkowaniu. Tak to zaszły zmiany w taryfie potrąceń (“aftrekposten”). Nastąpiło to w związku ze stopniowym wycofywaniem taryfy. Na rok 2022 oprocentowanie wynosi 9,5%. I będzie ono dotyczyło osób, które mają alimenty, w przypadku kosztów opieki zdrowotnej, kosztów uzyskania przychodu za dom zamieszkany przez właściciela, obiektów dla przedsiębiorczości i/lub innych potrąceń. To oprocentowanie będzie automatycznie obliczane przy rozliczeniu podatku dochodowego i nie należy z tym nic dalej robić.

Od tego roku został też zmieniony wiek emerytalny. W 2021 roku odchodziło się na emeryturę w wieku 66 lat i 7 miesięcy. W tym roku jest to wiek 66 lat i 4 miesiące. Zostały też zmienione taryfy podatku dla osób otrzymujących emeryturę. W tym przypadku te osoby dostaną informacje na ten temat z urzędu SVB.

W obszarze własności domu zmieniły się następujące trzy punkty: rezerwa kapitałowa domu, pozycja spłaty i dług z tytułu nabycia domu. Obowiązują one osoby, które kupują dom z partnerem, bądź już przed zamieszkaniem z partnerem miały zakupiony dom. Oprócz tego dotyczą one osób, które razem z partnerem kupiły dom, ale ich partner zmarł. Te zmiany zostały one wprowadzone, aby zapobiec niepotrzebnym ograniczeniom potrącania odsetek.

 

W tym roku zmniejszyła się kwota ulgi “combinatiekorting” zależnej od dochodu (“inkomensafhankelijke combinatiekorting”). Ulga podatkowa uzależniona od dochodów jest ulgą dla pracujących rodziców małych dzieci (<12 lat) i jest wypłacana jako zwrot od podatku. Rząd chce w ten sposób zachęcić rodziców do pójścia do pracy.

Kwota, jaką będziemy otrzymywać, zależy od kwoty naszego dochodu. Jeżeli nie mamy wieku emerytalnego i nie zarabiamy więcej niż €5220, taka zniżka nam nie przysługuje. Jeśli nasz dochód jest w granicach od €5220 do €27.350, przyznawana jest nam zniżka o wysokości 11,45% (oblicza się ją tak: 11,45% x (dochód- €5220)). W sytuacji, w której nasz dochód przekracza €27.350, przyznawana jest nam maksymalna kwota zniżki €2534. Jednak w przypadku wieku emerytalnego i dochodzie między €5330 a €27.350, obliczalne jest oprocentowanie 5,921% (5,921% x (dochód- €5220). Kiedy nasz dochód w wieku emerytalnym jest większy niż €27.350, przysługuje nam maksymalna kwota zniżki €1311. Gdy nasz dochód nie przekracza €5220 w wieku emerytalnym, ta zniżka nam tez nie przysługuje.

W obydwu przypadkach nie należy nic robić. Ulga jest automatycznie naliczana w rozliczeniu podatkowym podatku dochodowego. Jeżeli mamy partnera fiskalnego i on/ona mieszkają poza terenem Holandii, taka zniżka też może być przyznawana. Od 2022 weszły w użycie te same warunki,  jak dla osób, których partner fiskalny mieszka na terenie Holandii.

 

W przypadku pracy zdalnej z domu, zamiast w stałym miejscu pracy, pracodawca będzie mógł wypłacać dla pracownika pracującego w zdalnie w domu, nieopodatkowane €2,- za przepracowany dzień. Nazywa się to ‘onbelaste thuiswerkvergoeding’, czyli tzw. nieopodatkowane odszkodowanie za pracowanie w domu. To odszkodowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów pracy zdalnej, takich jak ogrzewanie, prąd, papier toaletowy lub kawę. To odszkodowanie obowiązuje nas również wtedy, kiedy przepracujemy pół dnia pracy w domu. Nie pokrywa ono jednak kosztów związanych z przejazdem między domem a stałym miejscem pracy.

 

 

Jak prowadzić firmę w Holandii?

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak otworzyć i prowadzić firmę w Holandii? Chcesz poznać podstawy podatków, administracji, marketingu, aby wiedzieć jak i o czym rozmawiać z Twoją księgową?

Koniecznie skorzystaj z kursu online “Twoja Firma w Holandii”! Za 39 euro + VAT będziesz mieć wytłumaczone wszystko krok po kroku, w jednym miejscu, i po ludzku. Zapoznaj się z ofertą tutaj.